Likvidace klimatizací

  • Zajištění likvidace starých chladících a klimatizačních zařízení.
  • Likvidace chladiv a olejů dle platné legislativy.
  • Likvidace vadných součástí a vysloužilých součástí chladících a klimatizačních zařízení.
  • Na každé převzaté zařízení či jeho součást vystavíme zákazníkovi automaticky protokol o převzetí k likvidaci.
  • Zajištění likvidace vzduchových a tukových filtrů z VZT našich zákazníků.

 

Protokol o převzetí chladícího zařízení k ekologické likvidaci